Начало
  За фирмата
  За България
  Хотели
  Екскурзии
  Мероприятия
  Резервация
  Контакт


Начин на плащане:
Acceptance Mark

Накратко за България

География

На картата на Европа България заема североизточната част на Балканския полуостров. Територията на страната заема почти 111 хил. кв. км. Една трета от територията на страната е заета от планини.

На север се намира Дунавската равнина, на юг - Тракийската низина, между тях, южно от Балканите се намира Долината на розите, Лъвската глава, Белоградчишките скали - това е една малка част от феномените на българската природа. Под охрана на ЮНЕСКО са Пирин планина, царството на чаплите и пеликаните - езерото Сребърна на Дунав, Рилският манастир.

Столица на България

София - един от най-древните градове на Европа.

Население

8,427 млн. човека (българи, турци, роми, арменци, гърци, руснаци, евреи и др.)

Религия

Преобладаващата част от населението изповядва източно-православно вероизповедание. Представени са и други вероизповедания: ислям, арменска григорианска църква, юдаизъм, протестантство и др.

Първите духовни центрове - манастирите, се появяват веднага след приемането на християнството по българските земи, но тяхното значение се усилва през периода ХІІІ - ХІV в. и особено по време на турското робство.

Свидетели на многовековната история на България са Рилската света обител, Бачковския, Троянския и множество други по-скромни, но не по-малко значими български манастири. Православните храмове представляват истински галерии на прекрасни произведения на дърворезбарството и иконописа. Джамията в гр. Шумен представлява изящен паметник на османската архитектура. Софийската синагога е една от най-големите в Европа.

Държавно устройство

България е парламентарна република. Висш законодателен орган е парламента. Изпълнителната власт е поверена на Министерския съвет и местните органи на властта.

Език

Българският език се включва в семейството на славянските езици и се отнася към индоевропейската езикова група. Много българи владеят чужди езици - руски, английски, немски и др.

Климат

Умерено-континентален. Средната годишна температура е 10,5C.

На Черноморието средната температура на въздуха през юли е 22,6 С, а през август - 22 С. Зимата не е много студена. В планините снегът се задържа около 4 месеца.

Време

Средноевропейско + 1 час

Парична единица

Български лев (монети и копюри на различна стойност).

Любопитно, интересно...

- 67,8% от населението на страната живее в градовете. 32,2% - в селата.

- Жените съставляват 51% от населението на България.

- Средна продължи-телност на живота на българите е 70,9 г., на жените - 74,8, на мъжете - 67,2.

- Българката встъпва в брак на 22,6 г., българинът - на 25,6.

- Естественият прираст на населението е 3,8 на хиляда жители.